Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Direct te huur


Op direct te huur woningen kunt u reageren zonder inschrijving. Wij bieden een woning direct te huur aan als er na een of meerdere publicaties geen (passende) kandidaten hebben gereageerd.


Bij het toewijzen van de woningen kijken wij niet naar inschrijftijd. Op deze manier heeft u altijd de mogelijkheid om snel(ler) over woonruimte te beschikken. In principe gelden de reguliere spelregels. Uitzondering hierop is de maximale inkomensgrens van € 42.437,- (prijspeil 2019). Ook met een hoger inkomen kunt u reageren.
Als u een woning krijgt aangeboden, dan betaalt u op dat moment €12,50 administratiekosten. Deze kosten zijn gelijk aan de kosten voor een inschrijving als woningzoekende. Staat u al bij Actium ingeschreven? Dan betaalt u niets extra. Uw inschrijving - en dus uw inschrijfduur - vervalt zodra u een woning accepteert.


Uitleg en informatie ?

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.