Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Parkeer en/of stallingsruimte


Wij verhuren door ons gehele werkgebied garages, parkeerplaatsen en bergingen. Om in aanmerking te komen voor een garage, parkeerplaats of berging hoeft u niet bij Actium ingeschreven te staan als woningzoekende. 

Wanneer er meerdere belangstellenden zijn voor een garagebox, parkeerplaats of stallingsplaats, dan wordt de volgorde van toewijzing als volgt bepaald:

  1. Huurders van Actium die wonen in het woongebouw waarbij de garage, parkeerplaats of stallingsplaats hoort. Zijn er meerdere belangstellenden, dan is de woonduur bepalend voor de volgorde.
  2. Huurders van Actium uit het betreffende dorp of wijk. Zijn er meerdere belangstellenden, dan is de woonduur bepalend voor de volgorde.
  3. Huurders van Actium die niet in betreffende woongebied dorp of wijk wonen. Zijn er meerdere belangstellenden, dan is de woonduur bepalend voor de volgorde.
  4. Overige belangstellenden. Zijn er meerdere belangstellenden, dan vindt loting plaats.

In principe geldt dat u per huishouden in aanmerking kunt komen voor één parkeerplaats, stallingsplaats of garage.

U kunt reageren via www.hurenvanactium.nl.


Uitleg en informatie ?

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.