Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inkomen


Om te kunnen reageren op ons huuraanbod, moeten uw inkomensgegevens actueel zijn.


Om u een woning te mogen toewijzen hebben  wij een actuele verklaring van de Belastingdienst nodig. Dit betekent dat de verklaring niet ouder mag zijn dan twee jaar. Voorbeeld: In 2017 mag u een verklaring overleggen uit 2015, 2016 of 2017.
Wanneer u actief reageert op ons woningaanbod, dan raden wij u aan om direct een inkomensverklaring aan te vragen bij de Belastingdienst

Alimentatie
Alimentatie die u voor uzelf ontvangt, maakt deel uit van uw toetsingsinkomen. Alimentatie voor kinderen telt niet mee. Betaalt u alimentatie voor uw ex-partner, dan mag deze afgetrokken worden van de berekening van uw inkomen. Alimentatie voor de kinderen mag niet van het toetsingsinkomen worden afgetrokken.

Vermogen
Inkomsten uit vermogen zijn onderdeel van uw toetsingsinkomen (dit staat automatisch op uw inkomensverklaring). Het vermogen zelf telt dus niet mee voor uw toetsingsinkomen.

Zelfstandig ondernemer
Bent u zelfstandig ondernemer,  dan wordt het toetsingsinkomen berekend op basis van uw winst- en verliesrekening.

Statushouders
Statushouders hoeven geen inkomensverklaring te overleggen. Een bewijs van het COA is voldoende. Deze mag niet ouder zijn dan zes maanden.

Studenten en promovendi
Voor voltijdsstudenten en promovendi hoeft geen toetsing van het inkomen plaats te vinden bij toewijzing van de woning. Dit geldt ook voor internationale studenten. Een actueel inschrijvingsbewijs van een erkende mbo-instelling, hbo-instelling of universiteit is voldoende.

U kunt de rekenhulp van de Belastingdienst gebruiken om uw toetsingsinkomen te bepalen.

 


Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik een inkomensverklaring aan?

U vraagt uw inkomensverklaring aan bij de Belastingdienst. Dit is gratis en kan op twee manieren:

  • Digitaal via uw persoonlijke pagina bij de Belastingdienst (Mijn Belastingdienst). U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Het voordeel van online aanvragen is dat u de inkomensverklaring meteen uit kunt printen.
  • Via telefoonnummer 0800 0543. U ontvangt de inkomensverklaring binnen circa vijf werkdagen. 
Wat is een inkomensverklaring?

De inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. Hiermee toetsen wij uw inkomen. Om uw juiste inkomen te kunnen berekenen, hebben wij uw meest recente inkomensverklaring nodig. 
Let op! Op het moment dat wij u een woning aanbieden, bent u te laat met het aanvragen van een inkomensverklaring. 
Wij wijzen u zonder deze verklaring geen woning toe. Wacht daarom niet, maar vraag nu al uw inkomensverklaring aan.

Wat doe ik als mijn huidige inkomen verschilt van de verklaring van de Belastingdienst?

Het kan zijn dat uw inkomen veranderd is en uw huidige inkomen afwijkt van uw vastgestelde inkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een loonsverhoging, meer of minder uren werken, baanverlies of een pensionering.
Wij kunnen onder voorwaarden rekening houden met het gewijzigde inkomen. In dit geval vragen wij u om de volgende documenten aan te leveren:

Inkomensverklaring, aanslag inkomstenbelasting of definitieve berekening toeslagen en aanvullende bewijsstukken waarop uw actuele inkomen vermeld staat.
Voorbeelden hiervan zijn:

een recente loonstrook (maximaal 3 maanden oud);
(een) jaaropgave(n) van het afgelopen jaar van uw werkgever of uitkeringsinstantie;
een uitkeringsspecificatie van maximaal zes maanden oud.

Wat doe ik als ik geen inkomensverklaring van de Belastingdienst heb?

In enkele gevallen komt het voor dat u niet geen inkomensverklaring van de Belastingdienst kunt krijgen.

In dit geval vragen wij u om een van de volgende documenten aan te leveren:

  • Aanslag inkomstenbelasting
  • Definitieve berekening toeslagen

Uitleg en informatie ?

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.