Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Rangordebepaling


U kunt zelf reageren op het woningaanbod. Als de reactietermijn is verstreken, worden de reacties op volgorde gezet.

In de eerste plaats moet iedere kandidaat voldoen aan de vastgestelde toewijzingsregels (zoals inkomenseisen) en de voorwaarden (zoals leeftijdscriteria) die bij de woning horen.  In principe geldt dat hoe langer iemand staat ingeschreven, hoe hoger het rangnummer is. Deze kandidaat is dan het eerste aan de beurt.

Als iemand beschikt over een urgentie of dorpsvoorrang zal deze kandidaat hoger eindigen dan iemand zonder urgentie of een voorrangstatus. Urgentie bij renovatie of sloop gaat altijd voor de andere urgentiesituaties. Als meerdere kandidaten met een urgentiestatus op dezelfde woning reageren, dan gaat de kandidaat met de langste urgentiewachttijd voor. De woningzoekende met het hoogste rangnummer krijgt de woning als eerste aangeboden.

De rangordebepaling ziet er als volgt uit:

  • Toewijzingsregels en advertentievoorwaarden
  • Sloopurgentie
  • Medische urgentie
  • Dorpsvoorrang en voorrang op basis van lokale binding
  • Inschrijfduur

Uitleg en informatie ?

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.