Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Urgentie


Er zijn situaties denkbaar waarin u zeer dringend een andere woning nodig heeft. U kunt bij Actium alleen in zeer uitzonderlijke gevallen in aanmerking komen voor een urgentieregeling. Urgentieredenen zijn het gedwongen moeten verlaten van uw woning omdat Actium uw woning gaat slopen of om medische redenen moet verhuizen naar een andere woning. In andere situaties is geen urgentievoorrang mogelijk.

Sloopurgentie
U krijgt mogelijk urgentie als u uw woning moet verlaten, omdat Actium uw woning gaat slopen. In dit geval wordt u hier door Actium tijdens een huisbezoek over geïnformeerd. Urgentie bij sloop gaat altijd voor de andere urgentiesituaties.

Om in aanmerking te komen voor urgentie, moet u in ieder geval voldoen aan de algemene voorwaarden.

Medische urgentie
Heeft u acute lichamelijke klachten en kunt u daardoor niet voldoende veilig en zelfstandig in uw huidige woning blijven wonen? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor medische urgentie. U moet hiervoor in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

- U kunt aantonen met een uitreksel van de gemeentelijke basisadministatie dat u minimaal 1 jaar in één van de volgende gemeenten woont; Assen, Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld, Noordenveld, Midden-Drenthe of Ooststellingwerf. 
- U staat ingeschreven als woningzoekende bij Actium.
- U bent minimaal 18 jaar
- U huishoudinkomen is niet meer dan € 42.437,- (prijspeil 2019) per jaar
- U beschikt over een geldig Nederlands paspoort of verblijfsvergunning
- U heeft aantoonbaar geen recht op aanpassingen aan uw woning vanuit het Wmo-beleid van uw gemeente. 
- De urgentie wordt aangevraagd binnen zes maanden nadat de urgente situatie zich heeft voorgedaan.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Neem dan tijdens werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur contact op met de afdeling Klant via 0900 0604. Onze medewerker vult samen met u telefonisch een aanvraagformulier in. Actium beoordeelt of u in aanmerking komt voor een onafhankelijke beoordeling door een zorgprofessional bij u thuis. Voor dit consult betaalt u € 25,- als bijdrage in de kosten. De zorgprofessional adviseert Actium over het wel of niet toekennen van een medische urgentie. De zorgprofessional geeft advies over de volgende zaken:

- Is er sprake van een acute en onvoorzienbare fysieke beperking?
- Kan de aanvrager met die beperking blijven wonen in de huidige woning?
- Zo nee, welke eigenschappen moet de huidige of een eventuele nieuwe woning hebben om er zelfstandig en veilig te kunnen wonen.

U hoort van Actium of uw aanvraag is goedgekeurd en aan welke voorwaarden uw nieuwe woning moet voldoen.

Urgentieverklaring en dan?
Uw urgentieaanvraag is drie maanden geldig. Met de medische urgentie krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. U kunt zelf op geschikte woningen reageren via www.hurenvanactium.nl, maar Actium biedt u ook passende woningen aan. Wanneer Actium een geschikte woning voor u heeft gevonden, mag u deze niet weigeren.

Geldigheid
Uw urgentie is drie maanden geldig en u mag op alle woningen in ons werkgebied reageren. 

Uitleg en informatie ?

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.